Myśli o starości w każdym z nas budzą niepokój, bowiem obawiamy się, że spędzimy ją w samotności i zapomnieniu. Sytuacje, w których seniorzy są pozostawieni samym sobie nie są wcale rzadkie. Dobrą perspektywą w takiej sytuacji jest jesień życia spędzona w domu opieki.

Domy seniora w nowym świetle

Przez lata panowało powszechne przekonanie, że dom opieki dla seniora to ostateczność, a zamieszkanie w nim dla osoby starszej jest niczym wyrok. Nadzorowane przez państwo placówki przed laty rzeczywiście niewiele miały wspólnego z miejscami, w których starsze, pozbawione wsparcia rodziny osoby mogłyby w spokoju cieszyć się ostatnimi latami swojego życia. Jak na przekór, to właśnie emeryturę każdy z nas postrzega jako okres, w którym wreszcie odpocznie, poświęci czas na przyjemności i realizowanie własnych marzeń. Tymczasem wtedy dopadają nas różne choroby, sprawność pozostawia wiele do życzenia, a na dodatek na wiele rzeczy brakuje nam pieniędzy. Kiedy jeszcze najbliżsi zajmą się własnym życiem, a senior nie chce być dla nich ciężarem, pozostaje wsparcie w postaci domu opieki.

Na szczęście nowoczesne placówki zdecydowanie różnią się od tych, jakie znamy z poprzedniej epoki. Prywatne domy lub te zakładane przez pasjonatów za cel stawiają sobie przyniesienie ulgi w cierpieniu, zapewnienie wsparcia, stałą opiekę medyczną i rehabilitację. Na seniora czeka więc nie tylko skromny pokoik z łóżkiem i stolikiem, ale wielu życzliwych ludzi dookoła, którzy pomogą w ubieraniu, jedzeniu czy codziennej higienie, ale też dotrzymają towarzystwa, poczytają, porozmawiają lub zabiorą na spacer.

Opieka całodobowa lub dom dziennego pobytu

W nowoczesnych domach opieki dla seniorów można skorzystać z pomocy w dwóch formach. Pierwszą z nich jest całodobowy ośrodek, w którym zamieszkują osoby chore, wymagające stałej opieki. Druga to dom dziennego pobytu, w którym można spędzić czas, np. gdy najbliżsi są w pracy. Domy opieki oferują nie tylko nadzór medyczny i wsparcie pod nieobecność bliskich, ale również możliwość spędzenia tych kilku godzin w gronie innych, przyjaznych ludzi, zamiast pozostawania samotnie w pustym mieszkaniu. Placówki, takie jak Przystań. Dom opieki oferują przebywającym w nim seniorom posiłki, opiekę medyczną i rehabilitację oraz terapię zajęciową z pedagogiem i psychologiem.

Istotą domu dziennego pobytu, jak i opieki całodobowej jest aktywizacja osób starszych i zapewnienie im nie tylko wsparcia lekarskiego, ale też możliwości spędzania czasu w ciekawy sposób. Standardem w takich placówkach jest stała współpraca ze środowiskiem lokalnym, dzięki której do domów zaglądają choćby dzieci z pobliskich szkół, przedstawiciele władz lokalnych oraz inni goście. Na porządku dziennym są również różne imprezy, począwszy od tradycyjnych świąt, po okazjonalne spotkania rodzinne przy grillu, czy wycieczki. Ciekawą formą aktywizacji są zabawy taneczne, bale i dyskoteki dla seniorów, podczas których nie tylko można się poruszać, ale też zacieśniać więzi z innymi osobami. Ważne miejsce w takich placówkach zajmuje religia. Wiele domów posiada własne kaplice, w których regularnie odprawiane są msze.