Korzystanie z pomocy domu opieki jest często jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. Warto jednak pamiętać, że jest to ważna decyzja, którą należy zaplanować. Sam proces przyjęcia seniora do wyspecjalizowanego ośrodka wiąże się z formalnościami. Jakie dokumenty należy przygotować? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do domu opieki

Dokumenty, które są niezbędne do przyjęcia seniora do naszego domu opieki to:

  • wypełniony wniosek o przyjęcie, zawierający niezbędne dane,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydawane przede wszystkim przez lekarza rodzinnego i określające ogólną kondycję fizyczną i psychiczną seniora (niekiedy konieczne jest dodatkowe zaświadczenie od psychiatry),
  • lista leków przyjmowanych przez seniora z określeniem, na jakie schorzenia są one stosowane oraz jakie jest ich właściwe dawkowanie,
  • informacje dodatkowe dotyczące seniora, w tym określenie jego upodobań, alergii i najważniejszych przyzwyczajeń,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

W szczególnych sytuacjach konieczne mogą okazać się również inne dokumenty. Szczegóły ustalane są indywidualnie.

Jak uzyskać miejsce w domu opieki?

Jeśli chcesz, żeby bliska Ci osoba zyskała profesjonalną opiekę i troskę, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, sprawdź ofertę naszego domu opieki łódzkie.

Jeśli przygotowałeś już wymienione wyżej dokumenty i zaświadczenia, możesz złożyć je w naszym sekretariacie lub przesłać w formie listownej.

Przed przyjęciem seniora sporządzana jest umowa i przedstawiany jest regulamin placówki. Duże znaczenie ma również zapoznanie się z listą rzeczy codziennego użytku, w które należy zaopatrzyć przyjmowaną osobę.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.