Osoby starsze coraz częściej czują się niepotrzebne. Odrzucane przez zapracowane dzieci i wnuki, nie tylko mają poczucie, że przeszkadzają, ale przez to popadają w przygnębienie i same wycofują się z życia. Szansą dla nich w jesieni życia są prywatne domy opieki. To one zapewniają możliwość zamieszkania w miejscu o miłej atmosferze oraz odpowiednią opiekę.

Kiedy zaczyna się starość?

Powszechne przekonanie, że człowiek na emeryturze jest stary, często bywa stwierdzeniem na wyrost. To, kiedy zaczynamy się naprawdę starzeć, zależy od naszego organizmu, stylu życia i osobistych odczuć. Bez żadnych wątpliwości można więc powiedzieć, że tak naprawdę zaczynamy się starzeć dopiero wtedy, kiedy sami tego chcemy. Pani w wieku 70 lat niekoniecznie musi być siwą, zgarbioną staruszką, poruszającą się o lasce. Wiele osób w tym wieku wciąż wykazuje dużą aktywność, utrzymując kontakty towarzyskie, chodząc do klubów, kół zainteresowań czy na gimnastykę. Niejednokrotnie na ulicach spotykamy starszych ludzi na rowerach, a sanatoria, wczasy dla emerytów czy oferty wycieczek dla seniorów są doskonałym przykładem, że starsi ludzie też mogą być aktywni.

Niestety, warunki życia w dzisiejszym społeczeństwie nie zawsze sprzyjają życiu pod jednym dachem trzypokoleniowej rodziny. Kiedy dzieci dorastają, mają swoje dzieci, a te osiągają pełnoletniość, pojawia się problem: jak zmieścić w jednym domu kolejne pokolenie i jak porozumieć się ze sobą, gdy różnica wieku między pokoleniami sięga 60 lat?

Nie zawsze też osoba starsza ma możliwość mieszkania samodzielnie. Wynika to zarówno z kosztów utrzymania mieszkania, jak i z jej potrzeb zdrowotnych. Brak towarzystwa zaś bywa niekorzystny dla psychiki, może prowadzić do powolnego osłabiania umysłu, zacierania się wspomnień czy pogarszania zdolności zapamiętywania. To pierwszy krok do nieprzewidzianych wypadków.

Prywatny dom opieki – remedium na samotność

Kiedy nie ma możliwości zamieszkania z bliskim, albo odległość między domami krewnych  jest zbyt duża – rozwiązaniem może być prywatny dom opieki. Zaletą takiego miejsca jest przystosowanie jego atmosfery i warunków życia do potrzeb, mentalności i możliwości osób starszych. Komfortowe pokoje z łazienką zapewniają intymność, ale nie samotność. Mieszkańcy, gospodarując u siebie, w swoim własnym zakątku, jednocześnie za ścianą mają zaprzyjaźnione osoby, do których mogą udać się, gdy dokucza im brak towarzystwa. Dostępna jest również całodobowa opieka medyczna. A kiedy choroba przykuje do łóżka – profesjonalna pielęgniarka pomoże w toalecie, poda lekarstwa i dostarczy posiłki.

Jedną z najważniejszych zalet domów opieki takich, jak piotrkowski Dom Opieki Przystań, jest to, że dają możliwość obcowania z osobami w podobnym wieku. To okazja do rozmów, do rozwijania zainteresowań, wspólnych rozrywek, gier, spacerów czy wycieczek pozwalających na ćwiczenie umysłu i przedłużanie sprawności każdego seniora.

Zamieszkanie w domu opieki to często jedyny sposób na zapewnienie sobie odpowiednich warunków egzystencji w ostatnich latach życia. To szansa na nowe przyjaźnie z osobami w tym samym wieku – takimi, które są tuż obok, mają podobne poglądy, problemy i zainteresowania.